دمکراسی ما ؛ دمکراسی آنها

دمکراسی ما ؛ دمکراسی آنها

به نام خدا دمکراسی ما ؛ دمکراسی آنها انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا به اتمام رسید .ریاست جمهوری اقای روحانی برای یک دوره چهار ساله تمدید شد و اعضای جدید شوراهای اسلامی نیز انتخاب شدند. اتفاقاتی که در روزهای مبارزات انتخاباتی اعم از مناظره های تلویزیونی نامزدها تا میتینگ های آنها در حضور […]

603 total views, 1 views today

۱۳۹۶-۰۳-۰۱ access_time    
1342 code
  edit  
print title title

604 total views, 2 views today

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :    

به نام خدا

دمکراسی ما ؛ دمکراسی آنها

انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا به اتمام رسید .ریاست جمهوری اقای روحانی برای یک دوره چهار ساله تمدید شد و اعضای جدید شوراهای اسلامی نیز انتخاب شدند. اتفاقاتی که در روزهای مبارزات انتخاباتی اعم از مناظره های تلویزیونی نامزدها تا میتینگ های آنها در حضور هوادارانشان رخ داد حاکی از نکات تلخ و شیرین بسیاری بود . البته ماهیت هر انتخابات دمکراتیکی نیز همین است و امکان گریزی از این وقایع که ممکن است بعضا گزنده وتلخ هم باشند وجود ندارد به هر حال اینجا ایران است کشوری که بیش از صد سال پیش در آن هنگام که همسایگان عرب ما حتی از داشتن مرزهای واقعی وپرچم مستقل محروم بودند روزهایی را تجربه می کرد که تاریخ از آن به انقلاب دمکراسی خواهانه مشروطه نام می برد.اینجا ایرانی است که وقتی اجداد پادشاه عربستان از داشتن هویت ملی محروم بودند و در زیر پرچم کشورهای استعماری مشغول گذراندن زندگی دربادیه های  خویش بودند تمدن اسلامی را به سایر نقاط دنیا عرضه می نمود.این انتخابات نیز یاد آور همین تمدن است.تمدنی که از بطن آن هزاران دانشمند و فیلسوف به جهان بشری معرفی گردیده است .مردانی که هنوز کتاب هایشان در دانشگا ههای معتبر جهان تدریس می شود . فیلسوفانی که بدون شک اگر مجاهدتهای علمی وعملی آنها نبود چه بسا نام تمدن اسلامی امروز فقط در کتاب های تاریخی دیده می شد .اگر بوعلی سینا وخوارزمی ها و…. نبودند چه کسی پایه های تمدن اسلامی را به ثبات  می رسانید.مگر نه انکه مهد اسلام یعنی سرزمین حجاز و اراضی اطراف آن تهی از هرگونه موجودیت سیاسی و علمی بود که توسط تمدنهای بیگانه وکشور های استعماری اداره می شد.مگر نه آنکه پادشاهان فاسد عباسی در بغداد یا امپراطوری عثمانی ها وامثال آنها فرهنگ وتمدن اسلامی را باظلم ها وفسادهایشان به سراشیبی سقوط می بردندو اگر مبارزات ومقاومت های مردم مسلمان و روشنگری های دانشمندان ورهبران مستقل امت اسلامی نبود چه بسا نامی از تمدن اسلامی در میان تمدنهای عصر حاضر به میان نمی آمد.پرسش اینجاست که آیا در ان هنگامه که تمدن اسلامی توسط پادشاهان مستبد وفاسد به ظاهر مسلمان تهدید می شد مقاومتها ومجاهدتهای کدام ملتها بود که پرچم تمدن اسلامی را افراشته نگاه داشت.آیا در آن روزهایی که از عربستان وکشورهای عرب حاشیه خلیج فارس صدایی برای مقابله با ظلم و فساد واستبداد برنمی خواست اگر مبارزات مردم سایرکشورهای اسلامی از جمله ایران نبود امروز پادشاه عربستان می توانست در کمال وقاحت وبی شرمی خود را در آغوش ترامپ بیاندازد و ادعاهای وقیحانه اش را بیان نماید؟ متاسفانه آنچه این روزها در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال روی دادن است تکرار همان اشتباهاتی است که در تاریخ چندصدساله گذشته رخ داد ودر برخی از ادوار تاریخ می رفت تا چراغ تمدن اسلامی را به خاموشی فرو ببرد .گوئی تاریخ در حال چرخش است وباز هم همان حکام فاسد وبی لیاقت آمده اند تا رهبری دنیای اسلام را بدست گرفته و آنرا به قهقراء نابودی هدایت نمایند وباز هم این ایران اسلامی است که همانند گذشته به تنهایی در مقابل این حکام نالایق وفاسد قد علم کرده و با کمک امت اسلامی در جای جای کشورهای مختلف اسلامی در مقابل اندیشه های متحجر و فاسد ووابسته ایستادگی نموده است. انتخابات اخیر ایران که با نشست مشترک امریکا وعربستان  و.. همزمان شده است شاید بتواند  دنیای غرب را که به دروغ از دمکراسی وآزادی سخن میگوید به خود آورد. شاید که مدعیان دمکراسی غربی را به خود آورده و آنان را به اندیشه وادارد که در ادعاهایشان تجدید نظر کنند ودر تبیین نظریه های به اصطلاح آزادی خواهانه خود بازنگری نمایند.تناقضات موجود بین شعارها ،ادعاها و آنچه در عمل رخ می دهد شدیدا فرهنگ وتمدن غرب را می آزارد وپارادوکس های رفتاری بین نهادهای دولتی ،سازمانهای جاسوسی غربی ونهادهای به اصطلاح مدنی در کشورهای غربی امروزه آنچنان شدید شده است که از بطن این درگیری دونالد ترامپ وپادشاهان فاسد عرب سر برآورده اند . افرادی که با هیچ متر ومعیاری نمی توان قرار گرفتن آنها در یک جبهه مشترک را نتیجه آموزه ها و اندیشه های دمکراتیک دانست .آنچه در انتخابات اخیر ایران اتفاق افتاد دنیا را به فکر فروبرد وقتی که از دریچه دوربین های تلویزیونی کشور های غربی صف های کیلومتری مردم ایران در پای صندوق های رای به تصویر کشیده شد دمکراسی وتمدن غرب از روی شرم وخجالت در مقابل این ملت بزرگ ومصمم سرتعظیم فرود آورد ودریافت که مفهوم تعامل ، همدلی واحترام به نظر مخالف را نمی توان صرفا در کتاب ها جستجو نمود واگر جهان غرب چشم هایش را به روی واقعیت ها بگشاید در خواهد یافت که باید از نو بیاندیشد و ارزش های به اصطلاح دمکراسی غربی را از نو باز نویسی نماید. همزمانی انتخابات ایران ونشستی که دیروز در عربستان اتفاق افتاد پیام دیگری هم برای مردم آمریکا داشت .پیامی که به آنان یادآوری می کرد چقدر در انتخاب خود اشتباه کرد ه اند . پیام انتخابات در ایران اسلامی به مردم ایالات متحده امریکا یاداور این نکته مهم بود که ادعای دمکراسی و آزادی خواهی را نمی توان جز در عمل به ان اثبات نمود .عمل به آموزه های دمکراتیک این نیست که رییس جمهور کشوری که مدعی ازادی و حقوق بشر است در اولین ملاقات خارجی خود به دیدار پادشاه کشوری برود که دررفتارهایش هیچ نشانه ای از احترام به ارزش های دمکراسی وحقوق بشر دیده نمی شود.کشوری که دستان رهبرانش به خون مردمان بی گناه ومظلوم یمن ؛ بحرین و سوریه آلوده است و ردپای دلارهای نفتی اش را میتوان در جیب تروریست های داعش و القائده وبوکوحرام پیدا نمود امروزه به عنوان هم پیمان دولت امریکا معرفی می شود .دولتی که با حمایت از اسرائیل غاصب تمامی ارزش های حقوق بشری را پایمال نموده و هیچ وقعی به ابتدائی ترین حقوق مدنی ملل مختلف نمی نهد .این سوالی است که مردم ایران با شرکت در انتخابات اخیر از مردم امریکا پرسیده اند : آیا انتخابات دمکراتیک باید از درون صندوق های رای دونالد ترامپ را بیرون بیاورد ؟ آیا مفهوم دمکراسی پایمال کردن حقوق اولیه انسانها به خاطر قرار دادهای تسلیحاتی می باشد وبا دادن دست برادری به پادشاهی که خون بی گناهان از دستانش می چکد دمکراسی وآموزه هایش نمود خواهند یافت. اگر چنین است که باید به حال مردمی گریست که این باورها را در فرهنگ سیاسی خود نهادینه کرده اند واین باورها رابه فرزندانشان می آموزند .اگر واقعیت دموکراسی این است همان بهتر که ایران کشور دمکراتی نام نگیرد و ننگ اینچنین بزرگی را بر پیشانی فرهنگ و اندیشه های ملی اش به ثبت نرساند. پرسش این است که اگر آنچه این روزها دنیای غرب از آن به دمکراسی یاد می کند را نماد واقعی دمکراسی بنامیم به شکوه و افتخار بزرگی که مردم مسلمان ایران آفریده اند چه باید بگوییم ؟ اندیشمندان حوزه های فرهنگ ، سیاست و… در دنیای غرب را به این فراخوان دعوت می نماییم که برای این سوال بزرگ پاسخی بیابند که اگر دمکراسی وآموزه هایش را می شناسند برای آنچه که دنیا شاهد آن بوده است یعنی افتخار آفرینی مردم ایران در پاسداشت ارزش های حقوق بشر اسلامی در پای صندوق های رای و یاوه گویی های پادشاه عربستان ورییس جمهور امریکا در مقابل دیده گان مردم دنیا یکی را به عنوان نماددمکراسی و آزاده خواهی انتخاب کنند.پرسش های دیگری هم وجوددارد که در فرصت های بعدی باید به آنها پاسخ دهند . ابتدا بگذارید از سد اولین پرسشی که در مقابل آنهاست عبور نمایند  تا پس از آن به بقیه سوالات پرداخته شود البته اگرتئوری پردازان غربی برای این سوال اساسی که طرح شد پاسخی داشته باشند ؟

607 total views, 5 views today

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :    
۱۳۹۷-۰۶-۰۹ access_time
edit  

به نام خدا پیام رسای غدیر تداوم رسالت محمد(ص) واقعه غدیر خم واقعه ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت  غدیر یک حادثه تاریخی نیست که در کتاب های تاریخ از آن نامی برده شود ودر لابلای ایام مختلف و حوادث گوناگون تاریخ به تدریج کم رنگ وکم رنگ تر شود. غدیر خم […]

777 total views, 5 views today

۱۳۹۶-۱۰-۲۱ access_time
photo   edit  

به نام خدا این روزها بازار دلقک های خارجی و داخلی های خارج نشین گرم است و  بیچاره ها سخت ازخود ممنون هستند که به خیال خودشان توانسته اند با ایجاد کمی سروصدا ایران اسلامی را ناآرام نمایند.البته این ابلهان که معلوم نیست اساسا تاریخ بر انها نام دلقک های سیاسی بگذارد یا خیر در […]

703 total views, 4 views today

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ access_time
edit  

به نام خدا وقایع روزهای گذشته که همه ی ملت انقلابی ایران شاهد ان بودند نشان داد که تمام حوادث اتفاق افتاده در کف خیابان ها از سوی دشمنان نظام اسلامی و ایران عزیز، برنامه ریزی شده بود. صحبت های روح الله زم که کانال ضد انقلابی امد نیوز را مدیریت می کند با یک […]

1,050 total views, 20 views today

۱۳۹۶-۰۹-۲۷ access_time
edit  

خبر آمدن ترامپ به منطقه به سرعت در رسانه ها منتشر شد. تحلیل گران به این نکته واقف بودند که منطقه آبستن حوادث جدید خواهد بود. پیروزی جبهه مقاومت در مقابل استکبار جهانی و اذنابش و گروه های دست آموز افراطی فرا ملی، خواب را از چشمان خدعه بازان و فریبکاران عالم ربوده بود. انزوای […]

491 total views, 4 views today

یک پاسخ برای این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =


widgets