۱۳۹۸-۰۴-۳۱ access_time

اتمسفر اپوزیسیون نظام بد جوری درهم پیچیده است! به نظر می رسد همین روزها شاهد بروز یک طوفان بسیار شدید در این اتمسفر به شدت آلوده به دروغ وخیانت خواهیم بود که مطمئنا بسیاری از این مبارزان قلابی را از گردونه تاریخ بیرون خواهد انداخت.ناگفته نماند که این فضای آشفته و بدون صاحب را همین اپوزیسیون برای خودشان ایجاد کرده اند. در واقع نیازی نبود تا دیکران این کاررا انجام دهند .این سرنوشت همه کسانی است که در حق ملت ، دین و کشورشان به ناروا ظلم میکنند ودروغ می گویند.

۱۳۹۸-۰۴-۲۹ access_time

عده ای که معلوم نیست به درستی چه می گویند وچه می خواهند تجت نام اپوزیسیون در عرصه سیاست فعالیت می کنند و حرف هایی می زنند که گاهی اوقات سلامت روانی آنها را زیر سوال می برد .پاره ای مواقع چنان گزافه و بیهوده می گویند که فقط تحت تاثیر مواد روان گردان ممکن است کسی چنین بگوید!

۱۳۹۸-۰۴-۲۴ access_time

منافقین وسلطنت طلبان همواره در بزنگاه های حساس تاریخی همچون دوتیغه یک قیچی عمل کرده اند که در نهایت نیز به غیر از شکست عایدی دیگری نصیب آنها نشده است . افشاگری تکان دهنده و شرم آور FBI(پلیس فدرال آمریکا ) در این کلیپ کوتاه واقعیت های بسیاری را از این به اصطلاح مدافعان آزادی نشان میدهد.

۱۳۹۸-۰۴-۱۵ access_time

حال وروز اپوزیسیون مانند هر گروه وتشکل دیگری در هر نقطه از این دنیای پهناور را می توان از رهبر و دارودسته آنها فهمید. رضا پهلوی و طرفدارانش نمونه خوبی هستند برای نشان دادن اوضاع از هم فروپاشیده جماعتی که هر چه زدند به در بسته خورد وهر کار کردند تا این اقای پهلوی را بزرگ کنند نشد که نشد. نتیجه این شده است که می بینید! فرد مدعی رهبری نیازمند کاریزمای ذاتی برای این کار است .رضا پهلوی دارای چنین کاریزمایی نیست .همین وبس!

۱۳۹۸-۰۴-۱۰ access_time

این اپوزیسیون خصوصا آنهایی که پیرامون رضا پهلوی هستند از دوستان وی تا دشمنانش، فرقی نمی کنند همه آنها بنده پول و شهرت بوده و برای بدست آوردن این دو موضوع مورد علاقه شان سر یکدیگر را می برند و دست به هر کاری میزنند .ازجمله این موجودات روان پریش شخص رضا پهلوی ، دانا و زم را می توان نام برد .کسانی که به خودشان ترحمی ندارند چگونه می توانند بادیگران تعامل داشته باشند؟

۱۳۹۸-۰۴-۰۸ access_time

رژیم پهلوی سال هاست منقرض شده و به فراموشخانه تاریخ منتقل گردیده اما هنوز بعضی از اپوزیسیون در فکر آن دوره وتبرئه محمدرضا پهلوی هستند. این ها حتی در اندازه بنی صدر هم نیستند.اوخود را اصطلاحا اپدیت کرده اما این اپوزیسیون همچنان در عصر پهلوی هنگ کرده و به کما رفته اند.

۱۳۹۸-۰۳-۲۸ access_time

معلوم نیست چه زمانی گفتار اپوزیسیون با رفتارشان همسو خواهذ شد ؟ شاید هم هرگز .واقعا هیچ نشانه ای در دست نیست که حاکی از اندکی صداقت در رفتار وگفتار آنها باشد.

۱۳۹۸-۰۳-۲۰ access_time

ققنوس تیر خلاص رضا پهلوی بر پیشانی اپوزیسیون وخودش خواهد بود .فرقی هم نمیکند کدامشان زودتر ازپای بیفتند. حالا شهرام همایون نگران همصدایی کدام اپوزیسیون است باید خودش پاسخ دهد وگرنه پایان خط نمایان شده است .

widgets