۱۳۹۸-۰۶-۲۱ access_time

  21 total views, 7 views today

21 total views, 7 views today

۱۳۹۸-۰۶-۱۷ access_time

حسین(ع) اسوه ایمان و آزادیدر کجای تاریخ می توان واقعه ای یافت که بعد ازگذشت سیزده قرن نه تنها از یادها نرفته باشد بلکه همانند روزهای واقعه همچنان پر التهاب و سرشار از عطر همه لحظاتی باشد که در آن ایمان ، ایثار وشهادت موج میزد .لحظاتی که پیام مظلومیت حسین(ع) و یاران با وفایش را …..

14 total views, no views today

۱۳۹۸-۰۶-۱۱ access_time

همواره شاهد آن بوده وهستیم که عناصر مختلفی از اپوزیسیون به خاطر اختلافاتی که گاهاناشی از عوامل ایدِئولوژیکی ولی غالبا متاثر ازسهم خواهی هر کدامشان ازمنابع مالی خاصی است که دولتهای عربستان وامریکا برای انها تدارک دیده اند،با یکدیگر به مجادله ودعوا می پردازند و هر افتضاحی که از هم می دانندرابرای افکار عمومی بیان می کنند. از جمله حرف هایی که اخیرا واحدیان در مورد هاشم خواستار(امضاء کنندگان بیانه کذایی ۱۴ نفر) گفته است ویا آنچه که پناه فرهاد بهمن در مورد امیر طاهری توئیت نموده است همه وهمه از عجایب این قوم اپوزیسیون می باشند.جماعتی که به خودشان هم رحم نمی کنند.البته افشاگری آنها بر ضد یکدیگر بسیار جالب است و از نظر عام باعث می شود تا مشت این جماعت کاملا برای همه مردم باز شود . مصداق این ضرب المثل که میگوید: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد .

۱۳۹۸-۰۵-۲۷ access_time

  67 total views, no views today

67 total views, no views today

widgets