۱۳۹۷-۰۶-۰۴ access_time

  449 total views, no views today

449 total views, no views today

۱۳۹۶-۱۲-۰۵ access_time

به نام خدا کسانی که مدعی درویشی هستندو…   590 total views, no views today

590 total views, no views today

۱۳۹۶-۱۱-۱۹ access_time
photo  

2,629 total views, 38 views today

2,629 total views, 38 views today

۱۳۹۶-۱۱-۱۰ access_time
ondemand_video  

790 total views, no views today

790 total views, no views today

۱۳۹۶-۱۱-۰۹ access_time
ondemand_video  

علیرغم اینکه نزدیک به چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد عده ای که همچنان در خیال خود به فکر براندازی نظام و ساختن یک آلترناتیو در این راستا می باشند، نتوانسته اند حداقل در بین خودشان به یک همگرایی و همسوئی سیاسی دست یابند.

534 total views, no views today

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ access_time
edit  

به نام خدا وقایع روزهای گذشته که همه ی ملت انقلابی ایران شاهد ان بودند نشان داد که تمام حوادث اتفاق افتاده در کف خیابان ها از سوی دشمنان نظام اسلامی و ایران عزیز، برنامه ریزی شده بود. صحبت های روح الله زم که کانال ضد انقلابی امد نیوز را مدیریت می کند با یک […]

2,184 total views, 34 views today

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ access_time
ondemand_video  

657 total views, no views today

657 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۶-۱۳ access_time
photo  

پنجره ای رو به خانه پدری ، علیرضا نوریزاده : رئیس صنف مواد فروشان جهان کیست ؟ / برنامه خبری بی بی سی فارسی ، رسوایی امریکا در جریان سفر اردوغان به آن کشور : امریکا هـزینه ی تبعات حمایت از تروریسـت ها را نمی پردازد./ پنجره ای رو به خانه پدری ، علیرضا نوریزاده […]

652 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۵-۳۰ access_time
ondemand_video  

به نام خدا عجب بساطی است در جبهه دشمن : امیر عباس فخرآور که در وطن فروشی ، خیانت و خدمت به بیگانگان ید طولانی دارد مدتی است که با خاندان پهلوی دست به گریبان شده و هر روز با یک سوژه جدید به خاندان سلطنت حمله می کند. این کار فخر آور اگرچه از […]

661 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۵-۱۹ access_time
photo  

علت بمباران مدرسه ها و بیمارستان های لبنان از سوی اسرائیل کشف شد : زرادخـانه های حزب الله در زیر بیمارسـتان ها و مـدارس ! / تـز علمی (!) شهرام آریان ، عنصری از حزب مشروطه : از دیـدگاه علـمی دیــن های ابراهیمی و در رأس آن اســلام ضد تولـیدگرایی هستند ! / بی بی سی […]

443 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۵-۱۷ access_time
ondemand_video  

شهرام همایون و اعتراف به شکست اگرچه از نظر اکثر کارشناسان علوم سیاسی ، اپوزیسیون سلطنت طلب در خارج از کشور سالهاست که دچار انفعال و بی حاصلی شده است اما حرکت هایی که هر از گاهی از سوی برخی عناصر این جبهه سیاسی ورشکسته شکل می گیرد سبب می گردد تا آخرین روزهای زندگی […]

591 total views, no views today

widgets