۱۳۹۶-۰۳-۰۲ access_time
photo  

شهرام همایون : ما چگوآرا هستیم

۱۳۹۵-۰۳-۲۶ access_time
ondemand_video   edit  

به گفته ی بی بی سی امام خمینی (ره) طی نامه ای به کارتر بیان داشته که ما با امریکا دشمنی نداریم. پس از خارج شدن برخی از اسناد cia از طبقه بندی یک خبرنگار ایرانی خادم و نوکر اسرائیل مدعی شد این اسناد حاوی نامه های امام خمینی (ره) به دولت های امریکا اعم از کارتر و کندی است !

widgets