۱۳۹۵-۰۵-۰۳ access_time
ondemand_video  

حسن هاشمیان در برنامه صفحه ی 2 آخر هفته شبکه BBC فارسی در ادامه ی ادعاهای مضحک خود ، اینبار داعش را ساخته و پرورده دولت عراق و سپاه جمهوری اسلامی ایران می داند ، اگرچه ادعای مضحک وی نیازی به پاسخ ندارد اما واکنش تند نجاح محمدعلی و پاسخهایش ، شاید برای امثال هاشمیان کافی باشد.

806 total views, no views today

۱۳۹۵-۰۴-۲۸ access_time
ondemand_video  

در حالیکه شواهد و مدارک حکایت از زوال روز افزون منافقین دارد ، اما برخی دولتهای متخاصم سعی در زنده کردن این نعش بی کفن دارند ، بدین سبب ، حسن هاشمیان هم در برنامه صفحه 2 از شبکه bbc فارسی ادعاهای مضحکی بر زبان آورد ، مثلا وی مدعی سازمان یافته بودن منافقین شد که این ادعای مضحک کمی بعد از طرف مدعو دیگر این برنامه ، سعید شاهسوندی (عضو سابق منافقین) با این بیان که منافقین حتی جایی برای اسکان ندارند؛ بکلی رد و تحقیر شد ، فیلم زیر گوشه ای از برخی ادعاهای حسن هاشمیان هست .

759 total views, no views today

۱۳۹۴-۱۲-۲۶ access_time
edit  

موارد مطرح شده در این مصاحبه اگرچه در نوع خود جالب و قابل توجه بوده اما آنچه در این مصاحبه بیشتر از همه موارد جلب توجه می نمود همین مطلب بود که آقای تحلیل گر سعی فراوان داشتند تا چهره ایران را در منطقه مخدوش نمایند. تمام تلاش بر این استوار شده بود که به بیننده القا گردد که جمهوری اسلامی ایران هرگز مورد حمله داعش قرار نخواهد گرفت.

1,359 total views, no views today

widgets