۱۳۹۵-۰۲-۱۹ access_time
ondemand_video  

علینژاد مجری و گزارشگر صدای آمریکا ، برنامه تبلت را به بررسی عدم حضور ایران در دادگاه محلی وقایع 11 سپتامبر ایالت امریکا اختصاص داده و به سراغ مردم نزدیک منطقه برج های مورد حمله ، رفته و در مواجهه با مصاحبه شوندگانی که با تردید با سوال وی در مورد محکومت ایران در پرداخت غرامت حملات 11 سپتامبر مواجه می شوند ، سعی میکند با توضیح مفصل و اتهام تراشی مبسوط دلایلی را برای محکومیت ایران در آن واقعه بر شمارد و از طرفی عدم حضور ایران درآن دادگاه را که به معنی به رسمیت نشناختن صلاحیت آن دادگاه و اتهام مزحک آن بوده را یک اشتباه قلمداد کند !

1,246 total views, 2 views today

۱۳۹۵-۰۱-۲۳ access_time
edit  

اگر BBC فارسی بی طرف عمل می کند چرا از افرادی درمصاحبه ها ومیزگردهایش استفاده میکند که از مخالفان ودشمنان قسم خورده نظام اسلامی هستند .استفاده از کسانی که در فتنه 88 تا توانستند در جهت تخریب نظام کوشیدند و حتی به زندان افتادند نظیر حسین رسام ویا کسانی که از ایران گریختند نظیر حسین باستانی ، رضا حقیقت نژاد ؛ گودرزی و …. چه پیامی به بیننده میدهد.استفاده از افرادی در داخل نظام نظیر نوری زاد و شعله سعدی و.. که کوس رسوایی انها گوش فلک را کر کرده ایا ادعای بی طرفی است ؟

1,017 total views, 2 views today

۱۳۹۴-۱۲-۲۷ access_time
edit  

بعضی آدمها وقتی نمیتوانند خود را آنگونه که دلشان میخواهد در سطح جامعه نشان بدهند به دنبال استفاده از روشهای غیر عادی می روند صرفا برای مطرح نمودن خود ، اینکه این مسیر و این روشی که انتخاب کردند چه پیامدهایی خواهد داشت برایشان اصلا مهم نمی باشد.این افراد صرفا خودشان را می بینند و فقط به فکراین هستند که احساسات ناپاک و جاه طلبانه خود را ارضاء کنند سرنوشت دیگران ، جامعه، فرهنگ ، دین و .. هیچکدام برایشان اهمیت ندارد و فقط به منافع خودشان فکر می کنند همین و بس.

1,411 total views, 2 views today

widgets