۱۳۹۶-۰۸-۲۱ access_time
edit  

عربستان با زندانی کردن سعد حریری به فکر آتش بازی در خاورمیانه است.   گروهی از متخصصین  علوم سیاسی ، معتقدند که عربستان با گروگانگیری نخست وزیر یک کشور عضو سازمان ملل به تمامی قوانین بین المللی بی احترامی کرده است . ظاهرا ولیعهد جاه طلب این کشور فکر می کند عرصه سیاست های منطقه […]

۱۳۹۶-۰۲-۱۶ access_time
photo  

شهرام همایون : مصاحبه با سید احمد خمینی سند افتخار من است !

۱۳۹۵-۰۸-۰۹ access_time
edit  

آن روزها که عربستان سعودی هزینه سرسام آور حضور نیروهای مداخله جوی امریکایی و ناوهای جنگی آن را در خلیج فارس پرداخت می کرد ، کاملاً مشخص بود که اقتصاد این کشور به کدام سوی می رود .این هزینه های بی فایده در کنار پول شویی شاهزادگان فاسد عرب سبب شد تا دولت عربستان ناگهان با این حقیقت مواجه شود که دیگر پولی برایش نمانده است . لذادولت عربستان که در اداره خودش هم مانده است به سراشیبی سقوطی افتاده است که خداوند قادر متعال در قرآن مجید همواره آن را سزای کافران و از دین برگشتگان می نامند. سرزمین حجاز حاکمین فاسد و گمراه بسیاری به خود دیده است که همه آنها یک سرنوشت مشترک داشته اند ، نابودی و حذف از دفتر تاریخ ، این پایانی است که دولتمردان مرتجع عرب در حاشیه خلیج همیشه فارس محکوم به فرارسیدن آن خواهند بود.

widgets