۱۳۹۶-۰۸-۰۷ access_time
ondemand_video  

      729 total views, no views today

729 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۷ access_time
ondemand_video  

        613 total views, no views today

613 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۷ access_time
ondemand_video  

          675 total views, no views today

675 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۷ access_time
photo  

580 total views, no views today

580 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۶ access_time
photo  

در همه جای دنیا مردم کشورها هر آنچه که از گذشته بدانها رسیده است را همچون میراثی رسیده از اجداد خود تصور کرده و چون امانتی گرانبها آن را در اختیار وارثان خویش قرار می دهند. حتی در همسایگی ما کشور های چند ده ساله، در موزه ها اجازه ی استفاده از نور فلاش دوربین […]

809 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۶ access_time
ondemand_video  

  موضوع بزرگداشت روز کوروش و اینکه چرا این مراسم در 7 آبان باید برگزار گردد از نظر تاریخی مبهم بوده و هنوز کسی نتوانسته است دلیل کاملا تاریخی از انتخاب این روز توسط عده ای که خود را آریایی وطن پرست میدانند، ارائه نماید. مناقشه ی بین طیف سلطنت طلبان ساکن لس آنجلس جهت […]

687 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۲ access_time
photo  

836 total views, no views today

836 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۱ access_time
photo  

871 total views, no views today

871 total views, no views today

۱۳۹۶-۰۸-۰۱ access_time
photo  

908 total views, no views today

908 total views, no views today

widgets