گفتاورد هفتاد و چهارم؛ در باشگاه افسران...

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

در خاطرات حسین فردوست پیرامون حضور نیروهای متفقین در تهران آمده است:

آمریکایی ها در خیابان امیرآباد یک باشگاه داشتند که مخصوص افسران و درجه دارانشان بود. روزانه به هرکدام یک بسته ای به عنوان جیره غذایی می دادند، که هر بسته برای مصرف 5-6 نفر کافی بود... آن ها به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشاء تبدیل کردند. کامیون های آمریکایی به مرکز شهر می آمدند و دخترها را جمع می کردند و به باشگاه می بردند... کامیون های رو بازی که دویست، سیصد دختر را سوار می کرد و می برد. آمریکایی ها هرچند پول نداشتند، ولی با همین بسته ها دختر ها را فریب می دادند... این بسته ها قیمت گرانی داشت و خرید و فروش می شد. از جمله کسانی که با آمریکایی ها رفت و آمد داشتند خاله ی محمدرضا و همینطور اشرف (پهلوی) بود که بی پروا به باشگاه آمریکایی ها رفت و آمد می کردند...

منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، نشریه الکترونیکی سند نامه

لینک: https://ir-psri.com/sanadname/show.php?page=article&id=1458

23 آبان 1400

                                                                                                                                                مبدیان 

نظر دادن

برای ارسال نظر، تکمیل موارد ستاره‌دار (*) الزامی است.