گفتاورد صد و سیزدهم؛ اولین انتخاب: تغییر پالان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

هزاران دانشجو و دانش آموز از دانشگاه ها و دبیرستان (که گویا بعدا فهمیده شد از هواداران گروه های معارض هستند) بدون توجه در گروه های بازرسی نام نویسی شدند و به بازار و نقاط دیگر گسیل شدند تا افرادی را که به سودجویی، احتکار و تخلف از قیمت ها متهم بودند به دادگاه اصناف بکشانند. احکامی چون جریمه و تبعید از شهر محل اقامت و حتی زندان در برابر هزاران مغازه دار و پیشه وران صادر شد. شاه بعد ها پذیرفت که این سیاست به سبب بی اعتنایی به واقعیت کسب و کار و زیاده روی ماموران، اشتباه بزرگی بود. این سیاست ناپخته و شتاب آلود، عواقب سیاسی بی شماری را به دنبال داشت. هیچ یک از اقدامات و تدابیر دیگر اقتصادی تا این حد به اعتماد کار آفرینان خصوصی، احساس امنیت محافل کسب و کار و فضای سرمایه داری در کشور لطمه نزد و در سلب هرچه بیشتر علاقه بازار از رژیم موثر نبود. هیچ کدام از اصول انقلاب سفید که به اقتصاد بازرگانی مربوط می شد حتی سهیم کردن کارگران در سود کارخانه، شرکت دادن کارکنان در مالکیت واحد های تولیدی و مبارزه با زمین بازی و سوء استفاده در امور مسکن تا این اندازه به محبوبیت رژیم آسیب نرساند. در اواسط سال 1977، شاه خود را در برابر تنگنا های تهدید کننده اقتصادی یافت. در اینجا شاه بار دیگر به جای پدید آوردن ترمزی در برابر تقاضای لجام گسیخته مصرفی و کاستن از هزینه های عمومی و پیش بینی شده در برنامه، به منظور جلب خوشامد جمع به وسیله ای دست یازید که امتحان خود را در طول زمان داده بود و آن همانا تغییر دولت بود.

جهانگیر آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوی، ترجمه ی اردشیر لطفعلیان، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1375، ص 447

مبدیان

ششم اردیبهشت 1401

نظر دادن

برای ارسال نظر، تکمیل موارد ستاره‌دار (*) الزامی است.