خبر تصویری

سعید قاسمی نژاد: "شرایط فعلی مذاکرات به نفع ایرانه و دولت بایدن متاسفانه کلا وا داده و وضع مالی ایران…
رضا پهلوی: "ریزش ساختمان در آبادان نمایانگر بی کفایتی است" پ.ن: اونوقت فاجعه ی تاسف بار سینما رکس آبادان تو…
حشمت طبرزدی: در ایران سالیان درازی است که فقط فارس ها حاکم بودند و بقیه تحت ستم هستند و حاشیه…
شهرام همایون در تلویزیون کانال یک: احزاب در دوران پهلوی مردمی نبودند، یا دولت خرجشان را می داد یا چهار…
اسدالله علم: مدیر یک روزنامه مصدقی را که در مشهد به زن من فحاشی کرده بود به دستور من دزدیدند…
شهرام همایون در تلویزیون کانال یک : اینترنشنال فیک است، بی بی سی فیک است، صدای آمریکا فیک است، مردم…
مهدی قدسی در بی بی سی فارسی: تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که چند نرخی بودن ارز فساد…
صفحه1 از109