خبر تصویری

البته علاقه ی کوتوله های بحرینی به مصاحبه با شما و میل شما به دوستی با اونها چندان هم بی…
شهرام همایون: هَم در بین اپوزیسیون خارج از کشور و هم داخلی اختلاف وجود دارد؛ من حتی نمی توانم 4…
مهران براتی (عضو شورای مدیریت گذار): ما اپوزیسیونی منسجم، جدی، قابل حساب و قابل لمس نداریم!
سعید حسین پور: اونایی که مسیح علینژاد را لایک یا توئیت می کنند معمولا یه عده آدم متوسط یا کودن…
علیرضا کیانی (فرشگرد): دولت شاه حتی تاب نیاورد تا یک خبرگزاری به نام خلیج زده شود و در واکنش به…
شاه اهمیتی به فساد نمیداد؛ حسین فردوست: در دوران هویدا همه می چاپیدند، از سال 1350 تا 1357 تنها در…
حامد شیبانی راد (فرشگرد): هنوز جای ضربه نامه ما به ترامپ درد می کند. پ.ن: نیازی به یادآوری مداوم خیانت…
منصوره پیرنیا: برای آشتی کنان شاه و ملکه(فرح) از رادیو سراسری ایران ترانه انحصاری تولید و پخش شد (در مستند…
رضا تقی زاده (کارشناس رسانه های بیگانه): صادرات نفت ایران متاسفانه رشد زیادی داشته است؛ آمریکا باید تمام راه ها…
علیرضا کیانی (فرشگرد): همه ی دنیا در آمریکا گرد می آیند (خلاصه شده است). امیدوارم ایران هم روزی در منطقه…