این نماینده های خود خوانده!

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

پس از اظهارات مقام ایرانی درخصوص ضرورت قانونی و اخلاقی رعایت حقوق همسایگان مجموعه ی تاریخی پاسارگاد و بازنگری در قوانین مرتبط با امور حفاظت و بهره برداری از این بافت کهن، رسانه های معاند و فارسی زبان در اقدامی هماهنگ، وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان را آماج شدید ترین حملات تبلیغاتی و رسانه ای شان قرار دادند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سید عزت الله ضرقامی (وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران) در سفری به استان فارس و مجموعه ی تاریخی پاسارگاد در گفتگو با رسانه ها عنوان نمود که با توجه به دشواری های بوجود آمده برای دهقانان بومی جهت بهره برداری از زمین های کشاورزی و همچنین اثر منفی آن  بر معیشت آنان، ضروریست که در موضوع تعیین حدود حفاظتی محوطه ی تاریخی پاسارگاد و قوانین مرتبط با حفظ و نگهداری از این میراث باستانی تجدید نظری جدی صورت گیرد. در ادامه عناصر فرصت طلب اپوزیسیون و رسانه های زنجیره ای وابسته به همین بهانه دور تازه ای از حملات رسانه ای و جنگ روانی – تبلیغاتی علیه دولت سیزدهم و به طور کل نظام سیاسی کشور به راه انداختند.

و اما یک پرسش جدی: براستی، هدف واقعی اپوزیسیون از دست زدن به هجمه ی رسانه ای تازه چه می تواند باشد!؟ به عبارت دیگر، علت حساسیت غیر عادی و تمرکز بیش از اندازه ی رسانه های ضد انقلاب بر این موضوع با توجه به وجود مباحث و رویداد های خبریِ به مراتب مهمتر از اظهارات معمولی یک عضو عادی کابینه ی دولت سیزدهم، آنهم در این برهه ی زمانی چیست!؟

همه ساله و در روز ها و هفته های منتهی به هفتم آبان ما شاهد تلاش عناصر و رسانه های اپوزیسیون با هدف سوء استفاده از این فرصت و بهره برداری سیاسی از نام و آوازه ی کوروش کبیر و ارجمندی آن در میان ایران دوستان هستیم. اپوزیسیون می کوشد با دوگانه انگاری تاریخ و تمدن ایران زمین در برابر فرهنگ و ارزش های اسلامی، با ایجاد شکاف میان باور های ملی و مذهبی مردم، ملت ایران را در مقابل با نظام اسلامی به عنوان نماینده ی فرهنگ و تمدن غیر ایرانی و بیگانه قرار دهند. ازجمله با تولید محتوا های رسانه ای در این باره و ایجاد حساسیت های کاذب در این خصوص و در نهایت، با صدور فراخوان های مختلف با هدف ایجاد تجمعات غیر قانونی و در نهایت، ایجاد بحران امنیتی!

تفسیر های انحرافی و جرح و تعدیل های عامدانه ی اظهارات وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این برهه از زمان دقیقا با همین هدف صورت گرفته است. اپوزیسیون در نظر دارد تا با نمایش چهره ای دروغین و پنهان شده در نقابی از مفاهیم ناسیونالیستی، خود را نماینده ی تام و تمام فرهنگ و تاریخ ایران دانسته و در مقابل، مسئولان کشور را ایرانستیزانی در ضدیت با تمدن ایرانی و یا در اقل حالت، بی توجه به داشته های فرهنگی – تمدنی ملت بزرگ ایران نشان دهد!

در واقعیت اما نه اپوزیسیون نماینده ی صادقی برای فرهنگ و تمدن ایران زمین و مدافع ارزش های باستانی و داشته های کهن ایران اند و نه مسئولان نظام اسلامی به توجه به آنها. عملکرد اپوزیسیون در چند دهه ی گذشته به روشنی نمایانگر میزان صداقت آنان در طرح شعار های ناسیونالیستی است؛ بویژه در موضوع حمایت از فشار های ظالمانه ی غرب علیه مردم ایران و دفاع از کاربرد گزینه ی نظامی علیه برنامه ی هسته ای ایران و تعدی دول متخاصم به خاک آباء و اجدادی و ناموس ایرانی!

مبدیان

6 آبان 1400

نظر دادن

برای ارسال نظر، تکمیل موارد ستاره‌دار (*) الزامی است.