رسانه‌های خارجی

ارسالی از جانب مخاطبین مبدیان؛ سیاه نمایی دستاورد های کشور و دولت، تخفیف و تضعیف اقدامات و نادیده انگاری وقایع…
بایکوت خبریِ افتخار آفرینی ورزشکاران، انکار قدرت نظامی و در نهایت القاء ناتوانی در کنترل کرونا و طرح شایعه ی…
در هفته گذشته، مهدی مهدوی آزاد (کارشناس رسانه های بیگانه) در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال مدعی شد هر ایرانی…
پس از اظهارات مقام ایرانی درخصوص ضرورت قانونی و اخلاقی رعایت حقوق همسایگان مجموعه ی تاریخی پاسارگاد و بازنگری در…
بیست و دوم مهر ماه 1400 مصادف بود با هشتاد و سومین سالروز تولد فرح دیبا؛ به همین بهانه تلویزیون…
اخیرا با اوج گیری گونه ی دلتا از ویروس کرونا و افزایش آمار تلفات انسانی کووید 19 در ایران، عناصر…
زیست نباتی در بستر حیات غربی و ارتزاق از دلار های حاصله از کیسه ی مالیات دهندگان صد البته ناراضی…
ماه گذشته، روز  چهاردهم اسفند ماه 1399، روابط عمومی فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای…
به تازگی تلویزیون ایران اینترنشنال در اقدامی که البته چندان با ماهیت و کارویژه ای که صاحبان سعودی این شبکه…
مسافران حیرت زده و جماعت سرگردان در زیر زمین های نمور متروی لندن، پرواز های لغو شده و مرز های…
صفحه1 از2