یادداشت سردبیر

امروز بیست و پنجم مهر ماه 1400 خورشیدی مصادف است با هشتاد و دومین سالروز مرگ قهری محمد فرخی یزدی،…
با هشدار صریح نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران خطاب به مقامات اقلیم کردستان عراق و سپس اقدام شجاعانه ی…
همزمان با استقرار نیرو های امارت اسلامی در فرودگاه کابل (حامد کرزای) و خروج آخرین گروه از نظامیان آمریکایی از…
هفته ی گذشته (دقیقا در شب نوزدهم مرداد 1400) شبکه ی سوم سیما با پخش مستند "عملیات المپیک" پرده از…
حمله ی پهپادی اخیر به کشتی اسرائیلی مرسر استریت (به مالکیت شرکت زودیاک - ایال اوفر صهیونیست) بر تنش ها…
اما در ایران که انگلیسی ها و آمریکایی ها برای تحکیم موقعیت نظامی خود به احداث فرودگاه ها و بنادر…
طوفان انقلابی ایران، در بهار و پائیز 1977 بتدریج شکل گرفت. در آغاز ماه مه، نابسامانی های اقتصادی که نتیجه…
هزاران دانشجو و دانش آموز از دانشگاه ها و دبیرستان ها (که گویا بعدا فهمیده شد از هواداران گروه های…
...اما این هوای تازه و آزادی های سیاسی با بهبود وضع اقتصادی کشور همراه نبود. عوارض ناشی از توقف برنامه…
... سیاست های ضد تورمی دولت در 1977 – 78 عامل عمده ی طغیان ها بود... دولت جدیدی که در…
صفحه1 از7